มาร์ช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        คำร้อง – ทำนอง : นายกิตติ  เพ็ญภาคกุล 

ดนตรี :  นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ

 

    กรมส่งเสริม คุณภาพ สิ่งแวดล้อม  พี่น้องพร้อม ร่วมรัก สามัคคี

ร่วมกันทำงาน ด้วยความเปรมปรีด์     สามัคคี ยินดี ในหมู่เรา

 

               งานทุกด้าน สนับสนุน และส่งเสริม  เพิ่มเติม ด้วยพลัง สมานฉันท์

สิ่งต่างๆ  สำเร็จ  ลงเร็วพลัน  เรายึดมั่น ความรัก  สามัคคี

 

          *    แต่ละกอง มองงานไปข้างหน้า  ปวงประชา มีสุข คือเป้าหมาย

อนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม  ถนอมไว้  ฟื้นฟูให้  คงอยู่   คู่แผ่นดิน

 

              กรมส่งเสริม คุณภาพ สิ่งแวดล้อม   พวกเราพร้อม ร่วมใจ  สามัคคี

วิชาการ งานทุกด้าน ลุล่วงด้วยดี         เพราะเรามี สามัคคี  ในหมู่เรา.

 ซ้ำ  * (2 ครั้ง)